ALIQ recreation zone

Your best rest is our best advertisement

ALIQ recreation zone

Your best rest is our best advertisement

ALIQ recreation zone

Your best rest is our best advertisement

About us

We Welcome You in “Aliq” hotel complex.
“Aliq” hotel complex is situated in the beginning of Tsakhkadzor, in the heart of the forest, a beautiful place where the nature becomes a nice place for rest.
Charming surrounding, pure and healthy air, perfect conditions to have a rest, curing sauna, a specific basin, with kitchen full of different dishes, comfortable rooms, playing hall for children and everything that will make Your day interesting and You will fееl yourself in real relax conditions.

There is restaurant ”Sofia” in “Aliq” hotel complex, where you can organize wedding birthday and other happy parties. There are also organized seminars and current reports of the most exigent organizations.
In our complex everything is organized to make our guests’ rest interesting.
If you want to get away from daily problems, then You can’t find a better place than “Aliq” hotel complex.

 

Լողավազան և Շոգեբաղնիք

Հանգստյան տան վերնամասում, առանձին շինությամբ գործում են շոգեբաղնիքն ու լողավազանը:

Կա երկու շոգեբաղնիք, և երկու լողավազան: Շոգեբաղնիքներն ունեն նաև հանգստի սենյակ գերազանց կահավորանքով:

Հյուրանոց և Ռեստորան

Well magna. Vivamus iaculis sagittis dapibus. Praesent nec risus arcu. Maecenas malesuada cursus mi, in iaculis sapien vehicula vel withus. Well magna. Vivamus iaculis sagittis dapibus. Praesent nec risus arcu. Maecenas malesuada cursus mi, in iaculis sapien vehicula velorum. Well magna. Vivamus iaculis sagittis dapibus cursus mi, in iaculis sapien vehicula tibit.

 

                                                                                                                                   
Le lapin blanc needs to be follow! Did you know this?